Avís legal

Condicions generals

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota els dominis plataformallengua.cat, plataforma-llengua.org i plataforma-llengua.cat i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili social Carrer Sant Honorat 7, principal 1a 08002 de Barcelona, amb NIF número G-60417631, constituïda per temps indefinit i inscrita al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.606.

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s'ha d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.