Bases dels premis Martí Gasull i Roig

Els Premis Martí Gasull i Roig s'atorguen, anualment, a persones o entitats dels Països Catalans que s'hagin distingit en la promoció dels objectius de la Plataforma per la Llengua pels quals va treballar amb total dedicació  l'activista lingüístic i fundador de l'ONG del català Martí Gasull i Roig (Barcelona, 2 d'abril de 1969 - Manāslu, Nepal, 23 de setembre de 2012): promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística de nouvinguts i en el seu arrelament, i en tots els àmbits educatius i en les administracions.

Primera. Els premis

Els premis Martí Gasull i Roig tenen tres modalitats: el Premi Martí Gasull i Roig, el Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig i el Premi Martí Gasull i Roig a la innovació.

El Premi Martí Gasull i Roig de l'any el concedeix la Plataforma per la Llengua a la persona o entitat que, per la seva trajectòria, reuneixi els requisits objecte d'aquest premi. El premi consisteix en un únic guardó i una dotació econòmica que per a aquesta edició es concreta en 3.000 euros.*

El Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig és honorífic i es concedeix a persones físiques que, a criteri del jurat, s'hagin distingit per alguna actuació especial en defensa de la llengua catalana o bé tinguin una trajectòria acreditada. El premi consisteix en un únic guardó.

El Premi Martí Gasull i Roig a la innovació es lliura a projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual. El premi consisteix en un guardó i una dotació econòmica que per a aquesta edició es concreta en 2.000 euros.*

Segona. Els requisits

Poden accedir al Premi Martí Gasull i Roig tant persones físiques com entitats, i s'hi poden presentar en nom propi o presentar una altra persona o entitat.

Les persones presentades han d'estar vives i les entitats en actiu i han d'acreditar la seva trajectòria en favor de la promoció i defensa de la llengua catalana en qualsevol dels territoris de parla catalana o en l'àmbit internacional, mitjançant la presentació d'una exposició raonada que justifiqui els mèrits i la importància de la tasca o iniciativa duta a terme en favor de la llengua.

Tercera. La convocatòria

La convocatòria dels premis es difondrà a través dels mitjans de comunicació. Així mateix, el termini de presentacions de candidatures i el període de votació es podrà seguir a través dels mitjans oficials de l'ONG del català, de les xarxes socials de la Plataforma per la Llengua i de l'espai web dels premis: premismartigasull.cat

Quarta. La presentació de candidatures

La presentació es pot fer dins del termini que estableixi cada convocatòria:

Plataforma per la Llengua

Premis Martí Gasull i Roig

Carrer Sant Honorat, 7, principal 1a

08002 Barcelona

Cinquena. La tria de candidats i la votació

El jurat està integrat per persones d'àmplia representativitat i experiència en l'àmbit de la llengua i la cultura dels diferents territoris de parla catalana, i és presidit per la persona que ocupa la presidència de la Plataforma per la Llengua. El jurat organitza el debat i la presa de decisions d'acord amb el seu criteri. D'entre les candidatures presentades al Premi Martí Gasull i Roig, el jurat en proposa tres perquè passin a votació popular. La votació popular es canalitza a través de la pàgina web premismartigasull.cat i és oberta a tothom que hi vulgui participar.

La candidatura més votada serà la guanyadora del premi. En cas d'empat, el jurat en decideix la vencedora, ja que el premi es concedeix a un sol candidat. El premi només es pot considerar desert en cas de manca de nominacions.

A més, el jurat proposa i vota directament la persona que consideri mereixedora del Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig, que en cap cas pot coincidir amb cap dels tres finalistes d'aquella edició dels Premis Martí Gasull i Roig.

Així mateix, el Premi Martí Gasull i Roig a la innovació disposa d'un jurat propi que proposa i vota directament la persona o entitat que consideri mereixedora del Premi, que en cap cas pot coincidir amb cap dels tres finalistes d'aquella edició dels Premis Martí Gasull i Roig. 

Sisena. El lliurament

Els premis es donaran a conèixer a través dels mitjans de difusió habituals de la Plataforma per la Llengua i seran lliurats en un acte públic que es comunicarà oportunament.

----

* A la quantitat aportada s'ha d'aplicar la deducció del 19 % d'IRPF, tal com s'estableix en l'article 99 del reglament de l'IRPF (Reial decret 439/2007, del 30 de març de 2007, per a persones físiques, i en l'article 58 del Reglament de l'impost de societats, Reial decret 1777/2003, per a persones jurídiques).