Plataforma per la Llengua

Plataforma per la Llengua és una organització no governamental que té com a objectiu la normalització de la llengua catalana als territoris del domini lingüístic. Amb 25.000 socis i vora 30 anys d'història, l'entitat promou l'ús del català en tots els àmbits, com ara l'administratiu, l'educatiu, l'audiovisual, el comercial, l'arrelament o el joc i el lleure. Ho fa, a més, seguint múltiples línies d'acció.

Així, Plataforma per la Llengua analitza l'estat de salut del català mitjançant la realització de diversos informes i enquestes anuals; engega campanyes de sensibilització i pressió; es reuneix amb representants de les institucions per influir en les polítiques lingüístiques de les administracions, i treballa sobre el terreny amb accions concretes que contribueixen a la normalització del català i que l'enforteixen com a eina de cohesió social.

el català, llengua comuna