Nominats 2017

La Bressola

La xarxa d'escoles la Bressola és l'exemple de constància i visió de futur a favor de la llengua a la Catalunya del Nord.

Així, des de 1976, la Bressola fa efectiva una escola que complementa una pedagogia moderna d'aprenentatge col·laboratiu amb la recuperació de la llengua i la cultura catalanes. El sistema d'immersió lingüística és el tret definidor del caràcter dels seus centres educatius.

D'aquesta manera, tot i la política lingüística estatal, les famílies nord-catalanes disposen a les diferents comarques sota administració francesa d'una xarxa educativa on el català és la llengua natural i compartida de socialització i on els valors de compromís pel patrimoni cultural i sentimental del país són ben presents.

Passades aquestes quatre dècades, la consolidació d'aquest model educatiu d'excel·lència ja és un fet, gràcies també al suport social rebut, com exemplifica l'Associació d'Amics de la Bressola. Avui, la Bressola disposa d'un total de 7 centres educatius -6 escoles de maternal i primària i 1 centre de secundària- on més de 1.000 alumnes viuen en català a la Catalunya del Nord.

Entrevista a Eva Bertrana, directora de la Bressola, i Miquel Payol, vicepresident i fundador de la Bressola

Informació extesa

La Bressola

Altres nominats

Comunitat Sikh de Catalunya

Comunitat procedent del Panjab que està rebent cursos d’aprenentatge de català per arrelar-se a la societat catalana.

més informació

Softcatalà

Associació que des del 1997 treballa per fomentar l'ús del català al món informàtic, a Internet i a les noves tecnologies.

més informació